Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa materiałów kancelaryjno biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych

Kielce: Dostawa materiałów kancelaryjno biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla WSA w Kielcach
Numer ogłoszenia: 327520 - 2011; data zamieszczenia: 10.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3405440, 3405441, 3405371, faks 041 3405361.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów kancelaryjno biurowych oraz eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla WSA w Kielcach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje materiały kancelaryjno biurowe: album ofertowy 40szt.,blok biurowy 60szt;cienkopis 120szt;20 kompl;długopis jednorazowy 200szt;etykiety 10op; folia samoprzylepna 2op; grafit do ołówka 50 op;grzbiety do bindowania 21op; gumka 40szt; gumka recepturka 15kg; klip do akt 10op;kostka biała do pojemników plastikowych 80bloczków;klej 15szt; kopertyB5 10op; kopertyC5 10op; koperty B4 20 op; koperty C6 18op; korektor 80 szt;koszulki z folii 160 op; lupa 5szt;markery 100szt; naboje do piór 110szt; okładki do bindowania 20op;papier fotograficzny 5 op;pinezki 10 op;pojemnik na spinacze 50op;papier kserograficzny 210ryz;papier na wizytówki 30 op;pianka 80szt; notes samoprzylepny 70 op; papier pakowy 600arkuszy; pióro kulkowe 150 szt; przekładki 60szt; przybornik 10szt; rozszywacz 30szt;segregatory 320szt; skoroszyty 2200szt; teczka wiązana 200szt;spinacz 300op; sprężone powietrze 50szt; szuflada na dokumenty 50szt; rolka do kalkulatora 20szt; taśma klejąca 130szt;taśma pakowa 100szt; teczka akt 30szt; teczka 270szt;temperówka 30szt; termookładki 6szt; tusz 20szt; wkłady 300szt; zakładki 600szt; zakreślacz 120szt zeszyty 120szt; zszywki 180szt;materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych: atrament do drukarki HP1280 4szt;bęben do drukarki OKI B4250 5szt;bęben do XeroxM165 3szt;Xerox M123 5szt; Xerox M20i 2szt;toner: do OKI B4600 5szt; OKI B4250 30szt; CANON MF-8450 kpl 2; Samsung SCX4200 5szt;Samsung SCX4300 2szt; Xerox M123 4szt; Xerox M165 1szt;Xerox M118 2szt; Xerox M20i 3szt; taśmy do streamera 15szt; toner do XEROX 3300MFP 25szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.12.51.10-5, 30.19.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61788,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

nowa podstrona, dodana 2011-10-10

 

Podmiot udostępniający: WSA Kielce
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Bożena Pniewska
Data wytworzenia: 2011-10-10
Wersja XML