Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

RODO

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO.

Zgodnie z RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne Sądu. W zakresie jednak, w którym Sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości (działalność orzecznicza Sądu), niektóre regulacje RODO zostały wyłączone. W ich miejsce obowiązują bowiem procedury wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z  2017 r. poz. 1369, z późn zm.).

Informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych, dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce

„RODO ‑ wybrane informacje ogólne”.

Bezpośredni link http://nsa.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-wybrane-informacje-ogolne.php

Tekst obowiązującego Rozporządzenia (RODO).

Bezpośredni link https://www.uodo.gov.pl

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach, Pana Dominika Gajka:

     nr  tel.  41 3405224, mail:  iod@kielce.wsa.gov.pl
 

Klauzule RODO:

PDFZarządzenie.pdf

PDFInformacja publiczna.pdf

PDFInformacja o postępowaniach sądowych.pdf

PDFklauzula informacyjna dot. radców prawnych, adwokatów i dor. pod.pdf

PDFMonitoring.pdf

PDFSkargi i wnioski.pdf

PDFOświadczenie rodo-rekrutacja.pdf

PDFInformacja udzielana osobie rodo.pdf

Wersja XML