Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udostępnianiu odpisów wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych

Zgodnie z art. 139 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tj. Dz.U. 2012, poz.270 ze zm.) odpisy wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych udostępniane są do wglądu w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej tut. Sądu.

 

 

Informuję, że w okresie obowiązywania Zarządzenia Nr 4/20 z dnia 13 marca 2020r. Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach informacje o sygnaturach spraw załatwionych na posiedzeniu niejawnym (w myśl art. 139 § 5 p.p.s.a) będą zamieszczane w BIP tut. Sądu. Dodatkowo informuję, że odpis sentencji wyroku wydanego w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym jest doręczany wszystkim stronom z urzędu.

Wiceprezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Sędzia WSA Sylwester Miziołek

Kontakt telefoniczny z Wydziałem Informacji Sądowej  (41 34 05 308 lub 301)

 

Orzeczenia niejawne
Data orzeczenia sygnatura
13.03.2020 r. II SA/Ke 436/19
13.03.2020 r. II SA/Ke 160/20
16.03.2020 r. II SA/Ke 195/20
18.03.2020 r. II SA/Ke 184/20
18.03.2020 r. II SA/Ke 775/19
19.03.2020 r. II SAB/Ke 4/20
19.03.2020 r. II SA/Ke 183/20
19.03.2020 r. II SA/Ke 150/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 502/19
25.03.2020 r. I SA/Ke 33/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 35/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 72/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 82/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 95/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 24/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 69/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 85/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 91/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 96/20
26.03.2020 r. II SAB/Ke 7/20
31.03.2020 r. II SA/Ke 230/20
31.03.2020 r. II SA/Ke 239/20
06.04.2020 r. II SA/Ke 192/20
06.04.2020 r. II SA/Ke 212/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 174/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 185/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 228/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 249/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 278/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 301/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 403/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 2/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 5/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 6/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 8/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 26/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 111/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 208/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 216/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 307/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 346/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 347/20
29.04.2020 r. II SAB/Ke 15/20
29.04.2020 r. II SAB/Ke 1/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 435/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 426/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 23/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 29/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 30/20

 

Wersja XML