Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o udostępnianiu odpisów wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych

Informacja o wyrokach wydanych na posiedzeniach niejawnych

Zgodnie z art. 139 § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tj. Dz.U. 2012, poz.270 ze zm.) odpisy wyroków wydanych na posiedzeniach niejawnych udostępniane są do wglądu w Sekretariacie Wydziału Informacji Sądowej tut. Sądu.

Wyroki wydane na posiedzeniach niejawnych w sprawach, w których ustawa nie określa terminu ich rozpatrzenia przez sąd, podlegające publicznemu udostępnieniu w sekretariacie sądu przez okres rozpoczynający się w dniach od 16 marca 2020 r. do 30 maja 2020 r. podlegają dalszemu publicznemu udostepnieniu do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

Orzeczenia niejawne
Data orzeczenia sygnatura
13.03.2020 r. II SA/Ke 436/19
13.03.2020 r. II SA/Ke 160/20
16.03.2020 r. II SA/Ke 195/20
18.03.2020 r. II SA/Ke 184/20
18.03.2020 r. II SA/Ke 775/19
19.03.2020 r. II SAB/Ke 4/20
19.03.2020 r. II SA/Ke 183/20
19.03.2020 r. II SA/Ke 150/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 502/19
25.03.2020 r. I SA/Ke 33/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 35/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 72/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 82/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 95/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 24/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 69/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 85/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 91/20
25.03.2020 r. I SA/Ke 96/20
26.03.2020 r. II SAB/Ke 7/20
31.03.2020 r. II SA/Ke 230/20
31.03.2020 r. II SA/Ke 239/20
06.04.2020 r. II SA/Ke 192/20
06.04.2020 r. II SA/Ke 212/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 174/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 185/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 228/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 249/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 278/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 301/20
28.04.2020 r. II SA/Ke 403/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 2/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 5/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 6/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 8/20
28.04.2020 r. II SAB/Ke 26/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 111/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 208/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 216/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 307/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 346/20
29.04.2020 r. II SA/Ke 347/20
29.04.2020 r. II SAB/Ke 15/20
29.04.2020 r. II SAB/Ke 1/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 435/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 426/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 23/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 29/20
20.05.2020 r. II SA/Ke 30/20
26.05.2020 r. I SA/Ke 155/20
27.05.2020 r. I SA/Ke 48/20
27.05.2020 r. I SA/Ke 170/20
27.05.2020 r. II SA/Ke 373/20
27.05.2020 r. II SA/Ke 442/20
27.05.2020 r. II SA/Ke 443/20
27.05.2020 r. II SA/Ke 182/20
27.05.2020 r. II SAB/Ke 3/20
27.05.2020 r. II SAB/Ke 9/20
27.05.2020 r. II SA/Ke 106/20
27.05.2020 r. II SA/Ke 106/20
28.05.2020 r. II SA/Ke 445/20
28.05.2020 r. II SA/Ke 313/20
28.05.2020 r. II SA/Ke 327/20
28.05.2020 r. II SA/Ke 375/20
28.05.2020 r. II SA/Ke 430/20
28.05.2020 r. II SAB/Ke 14/20
28.05.2020 r. II SAB/Ke 28/20
28.05.2020 r. II SA/Ke 35/20
29.05.2020 r. I SA/Ke 108/20
29.05.2020 r. I SA/Ke 139/20

 

Wersja XML