Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferty pracy

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach informuje, że nabory do pracy (urzędników, w tym asystentów sędziego) prowadzi jedynie w drodze konkursu, o którym każdorazowo zawiadamia poprzez umieszczenie stosownego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (strona internetowa sądu) oraz na tablicy ogłoszeń WSA.

Wobec powyższego przesłane na adres Sądu oferty pracy poza ogłoszonym konkursem będą trwale usuwane (nie będą rozpatrywane i przetwarzane)

Wersja XML