Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontakt WSA Kielce

 Budynek WSA w Kielcach

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce

  
centrala telefoniczna: 41 340 52 00

 faks: 41 334 90 40

 e-mail:

 NIP: 657-26-20-103

REGON: 260006998

 KONTO BANKOWE, NBP O/Kielce: 51 1010 1238 0858 2122 3100 0000

Kod BIC Narodowy Bank Polski: NBPLPLPW

IBAN tworzy się poprzez dodanie przed NRB kodu Polski "PL"

  Mapa dojazdu do WSA Kielce 

 

 godziny urzędowania:

 Poniedziałek - Piątek od 7:30 do 15:30

    

Wydział Informacji Sądowej

Telefon 41 340 53 08

Czytelnia akt czynna w godzinach 8:00 do 15:00, pok. 126

 Kasa Sądu czynna od 8:30 do 12:30, pok. 124

Biuro podawcze czynne w godzinach 7:30-15:00, pok. 104

 


 PDFZarządzenie Nr 2.2022 Prezesa WSA w Kielcach z dnia 24.02.2022r. w spr. wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP.pdf 


 

Informacja o organizacji pracy 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
 

z dniem  1 czerwca 2021 r. 

 1. Przyjmowanie interesantów odbywa się w :
 1. Czytelnia akt przyjmuje interesantów w ograniczonym zakresie tj. po uprzednim umówieniu terminu pod numerem 41 34 05 308 lub poprzez e-mail: .   W czytelni może przebywać poza pracownikiem Sądu, jedna osoba.
 2. Nadal wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa, Wiceprezesa oraz Przewodniczących Wydziałów Orzeczniczych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Skargi, petycje i wnioski można składać drogą elektroniczną lub na piśmie.

Zasady bezpieczeństwa na terenie Sądu

Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku Sądu zobowiązane są do:

 1. dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją,
 2. korzystania z osłony ust i nosa (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku),
 3. poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego,
 4. zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób

Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę ciała ( od 37, 5 °C), jak też osoby, które nie zastosują się do w/w wymogów.

Na podstawie Zarządzenia nr 12/2021 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji pracy WSA w Kielcach oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

PDFZarządzenie 12 Prezesa WSA w Kielcach z dnia 1 czerwca 2021 r.pdf


e-Wokanda

"e-Wokanda" stanowi skrócony wykaz spraw sądowych, w tym treści wydanych orzeczeń. 

Nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Spraw. Nr 5 poz. 22 ze zm.).

Od dnia 9 listopada 2020 r. na e-wokandzie wykazane są wszystkie posiedzenia WSA w Kielcach, w tym posiedzenia niejawne. Wydane w sprawach orzeczenia widoczne są przez okres 30 dni licząc od daty wydania. 

e-Wokanda Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach dostępna jest pod adresem:

http://www.nsa.gov.pl/ewokanda/wsa/kielce/

Wersja XML