Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry i archiwa

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach w sekretariatach sądowych prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

Repertoria służą do ewidencjonowania spraw i kontrolowania ich biegu oraz do sporządzania zestawień i sprawozdań statystycznych o wynikach pracy sądów. Stanowią one również podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt.

Prowadzi się repertoria:

W każdym wydziale prowadzi się:

Ponadto prowadzone są w porządku chronologicznym zbiory wokand z rozpraw oraz wykazy posiedzeń niejawnych,

Zbiór uporządkowanych chronologicznie spisów zdawczo-odbiorczych akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego

Kontrolki terminowego sporządzania uzasadnień  orzeczeń kończących postępowanie i załatwiania środków odwoławczych

 

Wersja XML