Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ruch spraw - Wydział II

Ruch spraw w roku 2021

Wydział II WSA Kielce

 

 

M-c

 

 

Rodzaj spraw

 

 

Pozostało z poprz. okresu

 

 

 

 

Wpłynęło

 

 

Łącznie
 ogółem + zamknięto

Załatwiono

 

 

 

 

Zamknięto

Pozost. na nast. okres

Ogółem

w tym

na rozprawie

na posiedzeniu niejawnym

ogółem

z tego wyrokiem

 

 

I

SA

91

21

48

48

8

40

31

 

64

SAB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO

 

1

1

1

 

1

 

 

 

SPP

1

 

1

1

 

1

 

 

 

Razem

92

22

50

50

8

42

31

 

64

 

 

II

SA

334

167

146

90

 

90

85

56

355

SAB

26

14

12

12

 

12

3

 

28

SO

6

2

3

3

 

3

 

 

5

SPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

366

183

161

105

 

105

88

56

388

 

 

III

SA

355

68

119

114

1

113

103

5

304

SAB

28

19

11

11

 

11

5

 

36

SO

5

 

5

5

 

5

 

 

 

SPP

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Razem

388

88

135

130

1

129

108

5

341

 

 

IV

SA

304

74

114

114

3

111

102

 

264

SAB

36

13

25

25

 

25

9

 

24

SO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPP

1

1

1

1

 

1

 

 

1

Razem

341

88

140

140

3

137

111

 

289

 

 

V

SA

264

67

116

115

1

114

108

1

215

SAB

24

17

14

14

 

14

5

 

27

SO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPP

1

 

1

1

 

1

 

 

 

Razem

289

84

131

130

1

129

113

1

242

 

 

VI

SA

215

66

99

98

7

91

82

1

182

SAB

27

12

19

19

 

19

8

 

20

SO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

289

78

118

117

7

110

90

1

202

 

 

VII

SA

182

64

45

44

17

27

20

1

201

SAB

20

21

13

13

 

13

5

 

28

SO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

202

85

58

57

17

40

25

1

229

 

 

VIII

 

 

 

SA

201

55

57

57

26

31

20

 

199

SAB

28

19

18

17

 

17

6

1

29

SO

 

2

2

1

 

1

 

1

 

SPP

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Razem

229

77

77

75

26

49

26

2

229

 

 

IX

SA

199

59

80

80

47

33

24

 

178

SAB

29

9

17

15

1

14

7

2

21

SP

 

1

 

 

 

 

 

 

1

SPP

1

 

1

 

 

 

 

1

 

Razem

229

69

98

95

48

47

31

3

200

 

 

 

X

SA

178

67

93

93

71

22

17

 

152

SAB

21

13

15

15

 

15

8

 

19

SP

1

 

1

1

 

1

 

 

 

SPP

 

1

1

 

 

 

 

1

 

Razem

200

81

110

109

71

38

25

1

171

 

 

XI

SA

152

77

92 91 56 35 24 1

137

SAB

19

12

13 13   13 8  

18

SP

 

2

           

2

SPP

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Razem

171

92

105 104 56 48 32 1

158

 

 

XII

SA

 

 

           

 

SAB

 

 

           

 

SO

 

 

           

 

SPP

 

 

           

 

Razem

 

               
                 

 

 

 

Statystyki ruchu spraw z lat ubiegłych

PDFII_2006.pdf

PDFII_2007.pdf

PDFII_2008.pdf

PDFII_2009.pdf

PDFII_2010.pdf

PDFII_2011.pdf

PDFII_2012.pdf

PDFII_2013.pdf

PDFII_2014.pdf

PDFII_2015.pdf

PDFII_2016.pdf

PDFTabele_2019.pdf

PDFTabele_2020.pdf

 

Wersja XML