Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429.t.j) Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Nakazuje organom władzy państwowej (i innym podmiotom) udostępniać każdą informację o sprawach publicznych tj. informację publiczną (art.1, ust.1). Prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Udostępnianie informacji publicznych w Wojewódzkim  Sądzie Administracyjnym w Kielcach następuje:

- dotyczy to w szczególności informacji o treści orzeczeń wydawanych przez sądy administracyjne,  które są dostępne z bazy znajdującej się pod adresem www:http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query.

 

Wersja XML