Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obsługa interesantów

 1. Wydział Informacji Sądowej udziela osobom zainteresowanym informacji o stanie spraw załatwianych w Sądzie codziennie w godzinach urzędowania Sądu - od 7:30  do 15:30.
 2. Czytelnia akt - parter pokój nr 126 udostępnia do wglądu akta spraw codziennie w godzinach - od 8:00  do 15:00.
 3. Kierownik Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej lub upoważniony pracownik przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, informacji i postulatów codziennie w godzinach - od 8:00  do 15:00 - (czytelnia akt parter pokój nr 126, bądź telefonicznie pod numerem 41/3405308).
 4. Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej  przyjmuje interesantów  w poniedziałki w godzinach od 11:00 do 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej - pod numerem 41/3405308).
 5. Przewodniczący Wydziałów I i II w sprawach dotyczących tych wydziałów przyjmują w poniedziałki w godzinach od 11:00 do 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Sekretariatu Wydziału Informacji Sądowej - tel 41/3405308).
 6. Prezes i Wiceprezes Sądu w sprawach petycji, skarg i wniosków przyjmują interesantów w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 14:00 (po uprzednim uzgodnieniu z terminu za pośrednictwem Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej - tel 41/3405307).

 

Wersja XML